ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌รายละเอียดทุนการศึกษา
1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     จำนวน 2 ทุน
2. สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์                 จำนวน 2 ทุน
3. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน         จำนวน 2 ทุน
4. สาขาการพยาบาลเด็ก                           จำนวน 1 ทุน
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ คุณสมบัติผู้สมัคร
🔻 อายุไม่เกิน 35 ปี
🔻ฏิบัติงานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
✅ ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (ชำระ ณ วันที่สอบ)
🔻 ช่องทางที่ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
🔻 ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่าน E-mail : nurse@lpru.ac.th
✅ ผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.lpru.in/4pD9
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💵  ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายตามจริง
💵  ค่าครองชีพเดือนละ : 18,000 บาท
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
☎️ 063 729 9814
E-mail : piyathorn@g.lpru.ac.th
ในวัน และเวลาราชการ

You missed