คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราชบรมราชชนนี 21 ตุลาคม

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 26 คณะพยาบ…

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 2 เมื่อวัน…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับบริการฉีดวัคฉีดวัคซีนคางทูม

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 3 เมื่อวัน…

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง จ.ลำปาง

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 3 เมื่อวัน…

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ ในงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2566

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 3 เมื่อวัน…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมพร้อมรับการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลลำปาง

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 56 วันที่ …

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับการปฐมนิเทศ วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่โรงพยาบาลลำปาง

จำนวนเปิดอ่านแล้ว : 55 วันที่ …

You missed