Nurse LPRU News : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมนตรี สว่างวรรณากร ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา และคุณพัชรี ขำผัน เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผู้จัดการ) ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ในการเข้าเยี่ยมของคณะผู้บริหารด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาสุขภาพของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 


You missed