หมวดหมู่: กิจกรรมคณะ

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ค…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับบริการฉีดวัคฉีดวัคซีนคางทูม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 …

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 …

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ ในงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจ…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมพร้อมรับการฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลลำปาง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ป…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับการปฐมนิเทศ วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่โรงพยาบาลลำปาง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจา…

กิจกรรมโครงการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ…

You missed