อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว


อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail: piyathorn@g.lpru.ac.th

สายตรงคณบดี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

งานบริการ E-Services


จองห้องแล็บ

บริการจองห้องแล็บ

จองห้องเรียนอัจฉริยะ

บริการจองห้องเรียนอัจฉริยะ

จองห้องให้คำปรึกษา

บริการจองห้องให้คำปรึกษา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางข่าวทุนการศึกษากิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จองห้องแล็บ

บริการจองห้องแล็บ

จองห้องเรียนอัจฉริยะ

บริการจองห้องเรียนอัจฉริยะ

จองห้องให้คำปรึกษา

บริการจองห้องให้คำปรึกษา